Publicaties

2024

Bredewold, F. & Van der Weele. (2024). Een wereld van verschil. Instellingsterreinen en het goede leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Utrecht: Uitgeverij SWP. Nu te verkrijgen via SWP:
Een wereld van verschil – 9789085603061 – Uitgeverij SWP (swpbook.com)

Van Nistelrooij, I. & Bredewold, F. (2024, in press). “He is never ever going to pay off.” A relational care ethical response to ideas of ‘worthy mothering’ for a child with profound intellectual disability. In: Van Nistelrooij, I., Van der Waal, R. & Mitchell,V. Reproductive Justice: Care Ethics and beyond. (accepted) Book Care Ethics, Birthing and Mothering.

2023

Van der Weele, S. & Bredewold, F. (2023). What’s good about inclusion? An ethical analysis of social inclusion of people with profound intellectual and multiple disabilities. Health Care Analysis. DOI: 10.1007/s10728-023-00

Blonk, L., Bredewold, F., Machielse, A. (2023). Vrijwilligersinitiatieven als waardevolle ontmoetingsplekken: over ruimte maken voor betekenisvol contact. NOV ism UvH.

2022

Bredewold, F. & van der Weele, S. (2022). Social inclusion revisited: sheltered living institutions for people with intellectual disabilities as communities of difference. Medicine, Health Care and Philosophy.

Bredewold, F. (2022). Wederkerigheid. In Lexicon Nabijheid en Sociaal Werk. Veldboer et al. (eds.). pp. 21-25.

Linehan, C., Aranten-Bergman, T., Beadle-Brown, J., Bigby, C., Birbeck, G., Bradley, V., Brown, M., Bredewold, F.H., Chircua, M., Kanavo, S., Kroll, T., MacLachlan, M., Narayan, J., Nearchou, F., Nolan, A., Donavan, M., Santos, F., Siska, J., Tideman, M. & Tossebro, J. (2022). COVID-19 IDD: Findings from a global survey exploring family members’ and paid staff’s perceptions of the impact of COVID-19 on individuals with intellectual and developmental disabilities and their caregivers. HRB Open.

Bredewold, F. & Van Nistelrooij, I. (2022). Laten we ophouden met het stigmatiseren van langdurige zorgrelaties. Geven zonder ontvangen is ook waardevol. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, maart 2022.

Blonk, L., Bredewold, F., & Machielse, A. (2022). Wie ben ik als ik niet langer ben wie ik was? Betekenisvol contact in het vrijwilligerswerk. Rapport voor programma Samen Ouder Worden, NOV en ministerie van VWS.

2021

Bredewold, F. & Van der Weele, S. (2021). Schaduwen als kwalitatieve onderzoeksmethode in onderzoek naar en met mensen met een verstandelijke beperking: voordelen en uitdagingen. NTZ 2021, extra editie.

Bredewold, F. & Tonkens, E. (2021). Understanding Successes and Failures of Family Group Conferencing: an in-depth multiple case study. British Journal of Social Work. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab062

Blonk, L., Trappenburg, M., & Bredewold., F. (2021). “‘I can’t just go up to a person to ask what’s going on.’ How Dutch urbanites’ accounts of non-engagement enhance our understanding of urban care”. Urban Studies. doi: https://doi.org/10.1177/0042098021997013

Weele van der S., & Bredewold, F. (2021). Shadowing as a qualitative research method for intellectual disability research: Opportunities and challenges. Journal of Intellectual and Developmental Disabilities. doi: 10.3109/13668250.2021.1873752

Weele van der S., Bredewold, F., Leget, C. & Tonkens, E. (2021). The group home as moral laboratory: tracing the ethic of autonomy in Dutch intellectual disability care. Medicine, Health Care & Philosophy, 24, pp. 113-125. https://link.springer.com/article/10.1007/s11019-020-09991-y

2020 

Bredewold, F.H. (2020). Struggling with Sameness and Strangeness: (Non)-encounters between people with and without disabilities in two Dutch neighbourhoods. Journal of Intellectual and Developmental Disabilities. doi: 10.3109/13668250.2020.1851929

Linehan, C., Aranten-Bergman, T., Beadle-Brown, J., Bigby, C., Birbeck, G., Bradley, V., Brown, M., Bredewold, F.H., Chircua, M., Kanavo, S., Kroll, T., MacLachlan, M., Narayan, J., Nearchou, F., Nolan, A., Donavan, M., Santos, F., Siska, J., Tideman, M. & Tossebro, J. (2020). COVID-19 IDD: A global survey exploring family members’ and paid staff’s perceptions of the impact of COVID-19 on individuals with intellectual and developmental disabilities and their caregivers. HRB Open Research. doi: 10.12688/hrbopenres.13077.1

Van der Weele, S., Bredewold, F.H., Leget, C.J.W. & Tonkens, E.H. (2020). What is the problem of dependency? Dependency work reconsidered. Nursing Philosophy. doi: 10.1111/nup.12327

2019

Bredewold, F., Verplanke, L., Kampen, T., Tonkens, E., Duyvendak, JW. (2019). The care-receivers perspective: how care-dependent people struggle with accepting help from family members, friends and neighbours. Health and Social Care in the community.   doi.org/10.1111/hsc.12906

Blonk, J.L., Huijben, T., Bredewold, F.H. & Tonkens, E.H. (in press). Balancing care and work: a case study of recognition in a social enterprise. Disability & Society, 35, 972-992. doi: 10.1080/09687599.2019.1669434

Bredewold, F.H., Haarsma, A., Tonkens, E.H. & Jager-Vreugdenhil, M. (2019). Convivial encounters: conditions for the urban social inclusion of people with intellectual and psychiatric disabilities. Urban Studies. doi: 10.1177%2F0042098019869838

Van der Weele, S., Bredewold, F.H. Grootegoed, E., Trappenburg, M., Tonkens, E. Zorgen als ambacht. Afstemmen op afhankelijkheid van mensen met een beperking. Utrecht: De Graaff.

2018

Bredewold, F.H., Duyvendak, J.W., Kampen, T.G., Tonkens, E.H. & Verplanke, L.H. (2018). De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt. Amsterdam: Van Gennep

Bredewold, F.H., Hermus, M.M.J. & Trappenburg, M.J. (2018). Living in the community the pros and cons: a systematic literature review of the impact of deinstitutionalisation on people with intellectual and psychiatric disabilities. Journal of Social Work. doi: 10.177/1468017318793620

2016

Bredewold, F.H., Tonkens, E., Trappenburg, M.J. (2016). Solidarity and Reciprocity.between people with and without disabilities. Journal of Community and Applied Social Psychology. 

Bredewold, F.H. (2016). De zorgende burger en de passerende professional? Podium voor Bio-ethiek, 23 nr. 2.

Kampen, T., Bredewold, F.H., Tonkens, E.H. (2016). De beloften van nabijheid. Hoe de transitiepretenties in de praktijk uitpakken. In: Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Kroniek van een verandering. Amsterdam: Van Gennep.

Stouten-Hanekamp, M., Haarsma, A.F., Bredewold, F. (2016). Moeizaam meedoen met een beperking. Professionals worstelen met zelfredzaamheid. In: Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Kroniek van een verandering. Amsterdam: Van Gennep.

Kruiter A.J.,  Bredewold F.H., & Ham M. (red). (2016). Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Kroniek van een verandering. Amsterdam: Van Gennep.

2015
F.A. Haarsma MA, M. Stouten-Hanekamp Msc, M.C. Riphagen-Fikse Msc, Dr. F. Bredewold (UvH), Netwerkondersteuning in buurt en wijk

Bredewold, F.H., Tonkens, E., Trappenburg, M.J. (2015). Urban Encounters Limited. Urban Studies.

2014

Tonkens, E.H. en Bredewold, F.H. Doe niet zo romantisch over de zorg voor elkaar! Artikel in NRC Next 4 december 2014

Bredewold, F.H. & Linders, L. (2014). De schuldige ontvanger en de gefrustreerde gever. Over de onlosmakelijke band tussen vertrouwen en wederkerigheid in zorg en hulpverlening. In: Verhagen, S., Linders, L., Ham, M. (red.). Verlossing van schuld en boete. Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen. Amsterdam: Van Gennep.

Bredewold, F.H. (2014). Heerlijk die hulp. Een beschouwing over het vragen en geven van hulp door mensen met een beperking. In:Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, nr2, p. 24-27. Utrecht: Movisie.

Bredewold, F.H., Malda, W. (2014). Het belang van TijdVoorElkaar. Over wederkerigheid in contact tussen weerbare en kwetsbare burgers. Utrecht: Movisie

Bredewold, F.H., Tonkens, E.H., Trappenburg, M.J. (2014). Mensen met een beperking als buren. In: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, maart 2014.

Bredewold, F.H. (2014). Lof der Oppervlakkigheid. Amsterdam: Van Gennep.

2013

Tonkens, E.H., Trappenburg, M.J., Bredewold, F.H. Spontane vermaatschappelijking is een illusie. In Markant, december 2013.

Bredewold, F., Trappenburg, M.J., Tonkens, E.H. (2013). Zorg en hulp in de buurt ontstaat niet vanzelf. Opinie en Debat Volkskrant maandag 23 september 2013.

Bredewold, F. & Slendebroek-Meints, J.M. (2013). Geven en nemen? Over wederkerigheid en andere vormen van contact tussen mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking en andere mensen in de samenleving. Zwolle: Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.

Linders, L., Bredewold, F. (2013). Wederkerigheid als basisconcept in Zorg en Welzijn. In: Oikonde, juli 2013.

Hoogland, J., Verkooijen, L., Van Andel, J., Til-Teekman, C., Moerman, C., Bredewold, F.H., Jager-Vreugdenhil. M.J. (2013). Netwerkondersteuning van A(lmere) tot Z(wolle). Een onderzoek naar de kritieke succesfactoren van werkwijzen voor netwerkondersteuning. Zwolle: Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.

Bredewold, F., Tonkens, E., Trappenburg, M. (2013).Weerbaar ondersteunt kwetsbaar? Over de realiteit van de ondersteuning van burgers met een psychiatrische achtergrond en burgers met een verstandelijke beperking door weerbare burgers. In: Verhoeven, I., Verplanke, L. Kampen, T. (red). De affectieve burger. Amsterdam: Van Gennep

Bredewold, F., Tonkens, E. Trappenburg, M. (2013). Begroetingen, honden en winkeliers. Begrensd contact tussen mensen met verstandelijke en psychiatrische beperkingen en hun buurtbewoners. In: De Wilde, M., Tonkens, E. (red). Als meedoen pijn doet. Amsterdam: Van Gennep.

Wittenberg, Y., Bredewold, F., Jager-Vreugdenhil, M.J. (2013). Bijzondere mantelzorgers beter in beeld.zie www.tinteling.org

Bredewold, F., Hoogland, J. (2013). Is hulp krijgen hetzelfde als schuld opbouwen? Wederkerigheid in zorgrelaties. In: Sopie, jaargang. 3, nr. 1 pp 28-31.

Bredewold, F. Kruiswijk, K. (2013). De kloof overbrugd. Wederkerige relaties in de dak- en thuislozenzorg. In: Maatwerk, nr. 1 pp16-17

2012

Jager-Vreugdenhil, M., Bredewold, F. (2012) Jij + ik = Wij. Verbindend Wijkgericht werken. De wijkgerichte werkwijze van RIBW en Travers Welzijn. Zwolle: Travers Welzijn/RIBW Groep Overijssel

Bredewold, F., J. Hoogland. Zorg moet geen eenrichtingsverkeer zijn. In: Het goede leven, maart 2012.

2010

Bredewold, F. Mantelzorgondersteuning. Een onderzoek onder moeilijk bereikbare groepen mantelzorgers. In Maatwerk nr 2, april 2010.

Bredewold, F. Alblas, M. Slendebroek-Meints, J. (2010). Naar een sociaal krachtig Westervoort. Onderzoek naar sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente Westervoort. Zwolle: Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.

2009

Bredewold, F., Baars-Blom, J. (2009). Als je kijkt is het niet wat het lijkt: in- en uitsluiting in protestants-christelijke plattelandsgemeenten. In: De praktijk van de Wmo. Onderzoeksresultaten lectoraten Social Work. (2009). Kwekkeboom, R. Jager-Vreugdenhil, M. (red). Amsterdam: SWP.

Bredewold, F., Baars-Blom, J. (2009). Kwetsbaar Evenwicht. Een onderzoek naar mantelzorgers van mensen met psychiatrische problematiek, allochtone mantelzorgers en jonge mantelzorgers in de gemeente Zwolle. Zwolle: Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.

Baars-Blom, J. ,Bredewold, F. , Versteeg, P. (2009). De ketting en de schakels. Sociale samenhang en leefbaarheid in Nunspeet. Zwolle: Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.

2008

Versteeg, P., Bredewold, F., Kuiper, R., (2008). De puzzel en de stukjes. Sociale samenhang en leefbaarheid in Zwartewaterland. Zwolle: Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.