Lezingen

2024

5 juni 2024. Lezing op congres MantelzorgNL.

22 mei 2024. Boekpresentatie met Simon van der Weele ‘Een wereld van Verschil. Instellingsterreinen en het goede leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Met expositie van Aleid Denier van der Gon.

10 april 2024. Bijdrage bij Platform EMG over ethiek van betrokkenheid en alledaags fenomenologisch onderzoek naar en met mensen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking.

26 januari 2024. Bijdrage tijdens opening Gezinshuis Koos. ‘Het belang van alledaagse utopieen’.

2023

28 november 2023. Bijdrage in Masterclass MantelzorgNL ‘Een sterke sociale basis voor mantelzorgers’

29 september 2023. Bijdrage tijdens Betweterfestival Tivoli Vredenburg. Beter zorgen voor de zorg.

12 september 2023. Bijdrage ‘Sociale inclusie op instellingsterreinen’ tijdens boekpresentatie Peter de Groot Nieuw Woelwijck.

28 juni 2023. Invited key-note op congres ‘Topographies of Care. Exploring the Topographies of Ethics and Care.’ op Internationale conferentie Aarhus University Denmark met Simon van der Weele over ‘Instellingsterreinen als caring places’

26 mei 2023. Bijdrage tijdens bijeenkomst ‘Changing Nordic Welfare States and positions of migrants’ georganiseerd door VIVE The Danish Centre for Social Science Researh and Aarhus University.

18 april 2023. met Menal Ahmed en Femke de Kievit in gesprek over het thema: Wie zorgt er voor de mantelzorger? Studium Generale Universiteit Utrecht in Tivoli Vredenburg.

21 maart 2023. Keynote lezing tijdens symposium Goede Buren over het belang van het ondersteunen van Alledaags Burgerschap in de Buurt.

31 januari 2023. Inleiding op bijeenkomst Thuis in je Wijk over Alledaags Burgerschap in de Buurt.

2022

12 december 2022. Congres Toekomstagenda Gehandicaptenzorg en -ondersteuning. Met Simon van der Weele over: Omgaan met onzekerheid in het alledaagse leven met mensen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking.

24 november 2022. Alter-Us research group VIVE, Denmark. Keynote getiteld:
‘Acknowledging the inevitibality of unertainty. Struggling with finding and unlocking the voice of persons with profound intellectual and multiple intellectual disabilities in research’.

11 Oktober 2022. Liminal Ethics Conference. Aarhus University, Denmark. Keynote getiteld: ‘Acknowledging the inevitability of uncertainty. Struggling with finding and unlocking the voice of persons with profound intellectual and multiple intellectual disabilities in research’.

28 juni 2022. Severinus. Kleinkijkacademie inspiratiemiddag voor zorg-, kunst- en ontwerpsector. Gesproken Column ‘Weg met de Doe-het-zelf-zaak.

31 maart 2022. Gemeente Utrecht inleiding op congres Thuis in de wijk. lezing over het belang van Bouwen aan een inclusief sociaal weefsel.

2020

19 maart 2020. Reinaerde. Zorgen als ambacht. Ambachtelijk afstemmen in afhankelijkheidsrelaties.

10 maart 2020. Gemeente Montfoort. Keynote lezing. De verhuizing van de verzorgingssttaat. Wat kunnen we verwachten van informele zorg?

3 maart 2020. IASSIDD SIRG PIMD. ‘Participative or dignified citizenship? An empirical ethical study of social inclusion for people with profound and multiple disabilities living in sheltered living institutions’

25 februari 2020. Lezing Nieuw Woelwijck. Sociale inclusie voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking op instellingsterreinen; wat kunnen we daarvan verwachten?

13 februari 2020. Gastdocentschap opleiding De Effectieve Professional Sociaal Domein. Werken met sociale netwerken. Gemeente Pijnacker-Nootdorp.

2019

25 november 2019 Fokus. Zorgen als ambacht. Afstemmen op afhankelijkheid van mensen met een beperking.

12 november 2019 Gastdocentschap opleiding De Effectieve Professional Sociaal Domein. Werken met sociale netwerken.

29 oktober 2019 Gemeente Rotterdam. Doen wat werkt? Een lezing over kwalitatief onderzoek in de praktijk van zorg en welzijn.

24 september 2019 ContourDeTwern Waalwijk. Zelfredzaamheid in de praktijk van zorg en welzijn.

6-9 augustus 2019. IASSIDD world congress Glasgow. Lezing: Balancing care and work. Recognition in a sheltered employment setting.

19 juni 2019. Lezing gemeente Zeist. Zelfredzaamheid een armoedig ideaal of een waardevol streven?

13 juni 2019. Voordracht Social inclusion and the UN-convention. Care ethics of care.

20 mei 2019. Lezing met Inge van Nistelrooij. Moederschap van een kind met met een beperking. Franciscus Kapel landgoed Assisie. Prisma.

17 mei 2019. Conference ‘How to envision social inclusion with regard to people with profound and multiple disabilities’. University of Humanistic Studies.

15 mei 2019. Lezing Zorgen als ambacht met Simon van der Weele. Ministerie van VWS. Congres Volwaardig Leven.

11 mei 2019. Lezing How to envision social inclusion with regard to people with PIMD living in sheltered living institutions. European Co-operation in anthroposophical Curative Education.

24 april 2019 Expertmeeting welzijnswerk gemeente Hoogeveen.

23 april 2019 Lezing gemeente Zwolle. Presentatie nav onderzoeksproject de Belofte van Nabijheid. De verhuizing van de verzorgingsstaat. College van burgermeester en wethouders Zwolle.

1 februari 2019 Hoe nu verder met Sociale Netwerk Versterking (SNV). MEE. Trainers SNV.

22 januari 2019. Presentatie boek ‘Zorgen als ambacht’. Outsider art gallery Amsterdam.

8 januari 2019. Presentatie De verhuizing van de verzorgingsstaat. Sociaal Wijkteam gemeente Zwolle.

2018

12 december 2018. Presentatie De verhuizing van de verzorgingsstaat. Gemeente Leeuwarden.

23 oktober 2018 De inclusieve samenleving. Van zelfredzaam naar samen redzaam. Stichting Welzijn Putten.

8 oktober 2018. Versterken Sociale Netwerk. Utrecht. Radar Advies. Bureau voor Sociale Vraagstukken.

13 september 2018 Hulp dichterbij?! Blik op drie jaar decentraliseren in Nederland. Congres nav onderzoeksproject De Belofte van Nabijheid met UvA en SCP.

14-17 juli IASSID Europe Congress Athens Greece. Sessie over convivial encounters met prof. dr. Christine Bigby, dr. Gustaaf Bos en Alke Haarsma,

27 juni 2018 Congres Save H(e)aven. De betekenis van laagdrempelige ontmoetingsplekken in de buurt voor mensen met en zonder beperking. Eindconferentie driejarig onderzoek naar netwerkondersteuning in wijk en buurt.

26 juni 2018 Lezing Congres Zorg en Welzijn Mensen met verward gedrag: ‘Zelfredzaamheid een armoedig ideaal of waardevol streven? – de participatiesamenleving en mensen met een psychiatrische achtergrond’.

5 april 2018 Lezing Ypsilon Groningen ‘De belofte van nabijheid; samenleven in de buurt’. Over wat de participatiesamenleving vraagt van en betekent voor mensen met een psychiatrische achtergrond en familieleden.

22 maart 2018 Lezing Gemeente Purmerend ‘Mantelzorg in de participatiesamenleving’.

2017

12 oktober 2017 Bijdrage tijdens Congres On(t)roerend Goed. Over woonsituatie van mensen met een verstandelijke beperking.

9 oktober 2017 I&O research Utrecht ‘Symposium sociale kracht, informele netwerken en mantelzorg’ keynote De zorgkracht van sociale netwerken. Hoe hanteer je de menselijke maat?

6 oktober 2017 Krachtproef 2017 Amsterdam keynote ‘De zorgkracht van sociale netwerken’

26 september 2017 Club Cele Zwolle: Hoe inclusief is Nederland en Zwolle in het bijzonder?

23 mei 2017 bijdrage ‘Het wijkteam als sleutel voor vereende kracht? Meer info

11 mei 2017 bijdrage ‘Informele zorg in een rurale setting’ congres georganiseerd door Oranjefonds

3-6 mei 2017 bijdrage ‘Solidarity and reciprocity in urban settings’ tijdens congres Nordic Network Disability Research Sweden Ossebro.

21 maart 2017 lezing gemeente Zaanstad ‘Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt’.

27 februari 2017 lezing ‘De Beloften van Nabijheid: romantiseringen en kansen’ op bijeenkomst team-coördinatoren sociale wijkteams Zwolle en omgeving.

17 februari 2017 lagerhuis debat ‘Toekomst Sociaal Domein. Hoe voldoen we blijvend aan de welzijnsvraag?’ Stichting Wiel.

2016

8 december 2016 Bijdrage op ‘Strategiesessie Toekomst Sociaal Domein Zwolle. Ontwikkelingen, trends en de uitvoeringspraktijk in 2028′.

17 november 2016 keynote lezing op driedaags congres Landelijk Platform Buurt- en wijkgericht werken. Thema ‘Vluchten kan niet meer; diversiteit in buurten en wijken’.

30 juni 2016 presentatie tussentijdse bevindingen onderzoek ‘De Belofte van Nabijheid

26 mei 2016 lezing op congres Aedes-Actiz kenniscentrum Wonen-Zorg, “kwetsbare burgers in de wijk”

31 mei 2016 Mertenslezing op congres Radboud UMC Nijmegen, “participatie, worden wij er gelukkiger van?”

10 maart 2016 lezing Esdege Reigersdaal, Den Helder

17 februari 2016 debat podium LUX Nijmegen, “Ggz in de wijk, Hoe dan wel?”

2015
23 november 2015 lezing Haagse Hogeschool, “Symposium Religie en de participatiesamenleving 2.0″8 oktober 2015 lezing Altzheimer Nederland

26 augustus 2015 ESA Prague Urban encounters22 juni 2015 congres “focus op kennis en onderzoek” kennisplein gehandicaptensector, Netwerkversterking in wijk en buurt – op weg naar duurzame contacten.

18 juni lezing ‘begrensd contact’ op startmanifestatie ‘Zorgen voor Elkaar’ Cordaan, Marineterrein Scheepvaartsmuseum Amsterdam.

12 juni 2015 Lezing op congres ‘Onderzoek en onderzoeksagendering in een veranderende verzorgingsstaat’ over participerende observatie en shadowing met Thomas Kampen

28 mei 2015 Symposium ‘Participatiesamenleving: voor iedereen?’ Louis Hartloper Complex Utrecht

19 mei 2015 mini-symposium ‘Van formele naar informele zorg: sociale netwerkversterking 2.0′30 april 2015 Ketencafe Deltion in gesprek over actief burgerschap in de buurt19 februari 2015 Alumnivereniging Antropologie en Sociologie op het Spui 25 Amsterdam over ‘Het ideaal van de participatiesamenleving’.

1 februari 2015 inleiding in filosofiecafe Twente over  ‘De filosofie achter de participatiesamenleving en Wmo’

29 januari 2015 workshop op Dies Natalis Universiteit voor Humanistiek ‘Hoe vrijwillig is Vrijwilligerswerk’.

22 en 23 januari 2015 spreker tijdens het Long term care partnership congres, Amsterdam. ‘Participatie en intergratie: plicht of kans?’

16 januari 2015 workshop op Presentdag 2015 ‘De toekomst van geven en ontvangen’.

2014

5 december 2014 inspiratiesessie IZO Twente over ‘Lof der Oppervlakkigheid.’

20 november moderator  Artez Hogeschool voor de kunsten, casestudy dagbesteding.

19 november lezing op conferentie ‘Ontmoeting in de buurt’ georganiseerd door Tympaan Instituut.

17 november 2014 lezing op conferentie ‘Samen Meer, ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking’. Oranje Fonds.

13 november 2014 lezing op conferentie OCMW Gent, Oostende België, ‘vermaatschappelijking van de zorg’

03 november 2014 Participatiedebat Movisie Utrecht ‘Inclusie een Illusie?’

03 oktober 2014 lezing op conferentie ‘Eenzaamheid raakt ons allemaal’ georganiseerd door Driezorg Zwolle.

03 oktober Workshop ‘Contacten in de wijk die niet zo vlotten’ op Krachtproef

02 oktober lezing over Lof der Oppervlakkigheid bestuur Stichting Leekerweide

28 augustus 2014, workshop ‘De zorgkracht van de buurt?’ voor welzijsnwerkers Travers Welzijn Zwolle

14 – 17 juli lezing ‘Active Solidarity and its Discontents’ op conferentie ‘Pathways to Inclusion’, Wenen.

25 juni 2014 lezing Platform Gehandicapten Zorg Groningen en Drente in het Groninger Museum

14 juni 2014 lezing over Lof der Oppervlakkigheid op de inspiratiedag Eleos

12 juni 2014 lezing over ‘Wederkerigheid in de wijk’ op Conferentie Inclusieve Samenleving. Wens of werkelijkheid

? Hogeschool Utrecht.

5 juni 2014 lezing Noord-West Brabant gemeente Teteringen

24 mei 2014 Lezing KansPlus Nieuwegein over Lof der Oppervlakkigheid. Hulp en zorg tussen mensen met een beperking en buurtbewoners

23 mei 2014: lezing in Middelstum over Lof der Oppervlakkigheid met vertoning van een documentaire over het thema ‘informele zorg in de samenleving’ door Meinoud Sportel audiovisuele produkties.

22 mei 2014: inspiratiesessie provincie Overijssel.15 mei 2014: lezing “Zo normaal als mogelijk” ArtEZ hogeschool voor de kunsten.

28 april 2014: inleiding ‘Op weg naar de participatiescamenleving?!’ op carrieredag van de opleiding Sociologie op de Rijks Universiteit Groningen

17 april 2014: workshop ‘Goeie buren houden zich op d’r eigen?!’ tijdens bijeenkomst Wijz, De Kern en Dimence

14 maart 2014: lezing ‘breuklijnen in de participatiesamenleving’. Jaarcongres Relief De participatiesamenleving: Wat bezielt ons? Over bronnen, bruggen en breuken.

6 maart 2014: introductie in het Zuidvooruitcafe over het thema: Het zal Mij(n) zorg zijn! Politici en burgers in gesprek over hulp en zorg voor elkaar.

19 februari 2014: lezing ‘Wat kunnen we verwachten van burgersparticipatie als het gaat om informele zorg?’ Innovatieweek gemeente Emmen.

6 februari 2014: in debat in het Pluryn innovatiecafe Nijmegen.

15 januari 2014: lezing ‘Zorg, noaberschap en vriendschap in Zwolle’. Brasserie Bonjour in opdracht van Groen Links Zwolle.

10 januari 2014: promotieplechtigheid Agnieten Kapel Amsterdam. Verdediging proefschrift Lof der Oppervlakkigheid. Over contact tussen mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking en buurtbewoners.

2013

27 november 2013: lezing ‘Naoberschap in een ondernemende wijk’ tijdens de Wijkdialoog in SIO, Thorbeckelaan 2, Zwolle.

31 oktober 2013: lezing ‘Zorg en hulp in de buurt ontstaan niet vanzelf’ GAN-netwerk Rijksuniversiteit Groningen.

3 oktober 2013: lezing ‘Over de versterking van de informele zorg- en steunnetwerken in stad, wijk en buurt’ bij Stip Groningen

12 september 2013: lezing ‘Wederkerigheid het toverwoord voor vermaatschappelijking van de zorg?’ voor sociaal makelaars van TijdVoorElkaar bij Alleato in Utrecht.

9 september 2013: lezing ‘Wederkerigheid als basisconcept voor Zorg en Welzijn?’ op Wmo-congres in Purmerend.

4 september 2013: workshop ‘Geven en Nemen?’ voor medewerkers zorginstelling Frion.

16 en 17 mei 2013: deelsessie ‘Begroetingen, honden en winkeliers’ op de conferentie ‘Eigen kracht ontkracht? in Utrecht’.

11 mei 2013: deelname aan het debat Vervreemding Stadsschouwburg Amsterdam.

24 april 2013: bijdrage ‘Contact tussen mensen en zonder beperking in de buurt’ tijdens het politiek café in Zwolle-Zuid.

21 maart 2013: ‘Weerbaar ondersteunt kwetsbaar? En nu de realiteit!’ in debat met Jos van der Lans tijdens de RIBW Alliantiedag in Den Bosch.

2012

30 november 2012: lezing ‘De kracht van wederkerigheid’ tijdens de door RIBW IJssel-Vecht en Travers Welzijn georganiseerde Presentatie ‘Jij + Ik = Wij’, verbindend wijkgericht werken.

1 november 2012: workshop ‘Je naaste liefhebben als jezelf?’ samen met Rutger Scholte ter Horst (ervaringsdeskundige RIBW) tijdens het congres ‘Ruimte voor Anders zijn’.

16 oktober 2012: inleiding op de ‘Informatiebijeenkomst de GGZ cliënt vertelt’ in wijkcentrum De Pol, te Zwolle.

5 oktober 2012: workshop ‘Je naaste liefhebben als jezelf – Wederkerigheid in zorgrelaties’, tijdens het congres ‘Geloof in Zorg’.

2 oktober 2012: presentatie over ‘Wederkerigheid’ tijdens een informatiebijeenkomst Maatjesinitiatieven Zwolle.

9 maart 2012: workshop met Jan Hoogland ‘Wederkerigheid in zorgrelaties. Over het belang van evenwicht in geven en ontvangen’ tijdens het jaarcongres Relief: ZORG: ALLEEN SAMEN!

2011

29 september 2011: deelname aan diner pensant van Movisie ter gelegenheid van het lustrum van Movisie en dat van de Wmo.

9 november 2011: lezing op congres ‘Samen bouwen aan Zorg en Welzijn’ georganiseerd door Werkgeversvereniging Oost Nederland.

17 november 2011: lezing op ‘Wmo Symposium’ in gemeente Landerd over ‘formele en informele zorg’.