eenvandrie

De interesse van Femmianne Bredewold (1979) in menselijk contact vormt een leidraad in haar carrière. Ze studeerde social work en antropologie/ontwikkelingsstudies. Tussen 2006 en 2015 was Bredewold onderzoeker bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken in Zwolle, waar zij diverse onderzoeken heeft uitgevoerd naar informele hulp en zorg in stad, wijk en buurt.  Op 10 januari 2014 heeft ze haar proefschrift ‘Lof der Oppervlakkigheid’ verdedigd. Een proefschrift over informele aandacht, hulp en zorg tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en buurtbewoners. Het proefschrift is uitgegeven door Uitgeverij Van Gennep en te bestellen via elke boekhandel en via internet. Vanaf 1 september 2014 is Femmianne werkzaam als Assistant Professor bij de Universiteit voor Humanistiek en doet hier onderzoek naar onderlinge hulp en zorg aan mensen  met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking.