eenvandrie
De interesse van Femmianne Bredewold (1979) in menselijk contact vormt een leidraad in haar carrière. Ze studeerde social work en antropologie/ontwikkelingsstudies en heeft verschillende jaren gewerkt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Tussen 2006 en 2015 was Bredewold onderzoeker bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken in Zwolle, waar zij diverse onderzoeken heeft uitgevoerd naar informele hulp en zorg in stad, wijk en buurt.  Op 10 januari 2014 heeft ze tijdens de promotieplechtigheid haar proefschrift ‘Lof der Oppervlakkigheid’ verdedigd. Een proefschrift over informele aandacht, hulp en zorg tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en buurtbewoners. Het proefschrift is uitgegeven door Uitgeverij Van Gennep en te bestellen via elke boekhandel en via internet. Vanaf 1 september 2014 is Femmianne werkzaam als Assistant Professor bij de Universiteit voor Humanistiek en doet hier onderzoek naar onderlinge hulp en zorg in buurten en wijken en aan mensen  met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking.

Werkervaring
2014 – heden Assistant Professor bij Universiteit voor Humanistiek (University of Humanistic Studies)2006- 2015 Onderzoeker bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken Zwolle
2013 gastdocent Universiteit van Amsterdam
2003-2006 RIBW Arnhem en Veluwe Vallei

Opleidingen
sept. 2009 – jan. 2014 promotiestudie sociale wetenschappen Universiteit van Amsterdam
sept. 2005 – juli 2006 master ontwikkelingsstudies Radboud Universiteit Nijmegen
sept. 2003 – juli 2005 bachelor ontwikkelingsstudies Radboud Universiteit Nijmegen
sept. 1998 – juli 2002 bachelor Social Work
sept.1993 – juli 1998 VWO

Nevenfuncties
sept 2007-sept 2011 lid integratieraad gemeente Zwolle